KvK: 63210479 's-Hertogenbosch.    -     BTW: NL061614294B02.    -     RABO:NL53RABO 0302.7653.95

Advies op maat

Gezonde leefstijl

Sport & Bewegen

Onderwijs

Professionele Adviesdiensten in Actie

Strategisch Advies

Financieel Advies

Juridisch Advies

Helpen bij het ontwikkelen van strategische plannen en doelstellingen voor groei en succes.

Bieden van financiële inzichten en begeleiding om uw bedrijfsresultaten te optimaliseren en te verbeteren.

Vroeger en nu

Waar ik vroeger voetbalde of stoeprandje speelde, staan nu auto's aan beide zijden van de straat en werden bomen nog niet zo hoog getrimd dat je er niet meer in kon klimmen. Ik ben opgegroeid in een tijd dat buitenspelen gewoon kon en veilig was. Ik had in het basisonderwijs een vakleerkracht voor gymnastiek. Kortom, ik heb als kind alle kansen gehad om goed te leren bewegen, een gezonde leefstijl te ontwikkelen en dat gun ik alle kinderen!

SERVICES

Kool Move Advies

Advies en hulp op maat

Goed leren bewegen

Gedurende 18 jaar heb ik in de gemeente 's-Hertogenbosch de kwaliteit van het bewegingsonderwijs mogen en kunnen verbeteren. Het stimuleren van het gebruik van vakleerkrachten in het Primair Onderwijs hoorde bij mijn taken. In Den Bosch was er een groei van 10 naar 44 scholen (2021) met een vakleerkracht!

De invoering van Bewegen Samen Regelenwas een uitdaging. Van een digitale methode werd het een gemeentelijke- of vakgroep omgeving. Een digitaal platform, waarmee ontwikkelde lessen heel gemakkelijk gedeeld kunnen worden niet alleen met alle scholen in Den Bosch, maar ook met andere vakgroepen in het land. In de corona-tijd heeft de gemeentelijke omgeving zich bewezen! Er is inmiddels niet alleen een methode voor het PO beschikbaar, maar ook buitenlessen, kleuterlessen, peutergym en lessen bewegend leren.


Antwoorden op uw vragen zoals:

 • Hoe creëer en behoud je kwaliteit in Sport en Bewegenop school, BSO en Kinderopvang?
 • Isvakleerkracht primair onderwijs - haalbaar - betaalbaar?
 • Hoe kan ik voor mijn school het bewegingsonderwijs en bewegen op en rond de school optimaliseren, m.a.w. hoe maak ik de schooldag dynamisch(er)?
 • Hoe kan ik een vakleerkracht/combinatiefunctionaris/buurtsportcoach (laten) begeleiden?

Waarom Kool Move Advies

Met Kool Move Advies gebruik ik mijn ervaring om Scholen, schoolbesturen en gemeentes te helpen met het optimaliseren van mogelijkheden kinderen om kinderen goed te leren bewegen. Dat wil zeggen veel en veelzijdig bewegen om zo optimale kansen te bieden voor de beweegcultuur rondom hen. De ervaring bij het Ondersteuningsteam Subsidie van de KVLO wil ik graag verder gebruiken.

Het realiseren van een buitengymzaal in Oudenbosch (NB) in samenwerking met NIJHA was een mooi resultaat van een samenwerking tussen gemeente en onderwijs.

 

Werkveld en ervaring

 • KVLO - Ondersteunings Team Subsidie
 • Procesbegeleider bij Scala Scholengroep, gemeente Heusden
 • Gemeente 's-Hertogenbosch als teamleider 'S-PORT KIDS (0-12jr)
 • good practice: samenwerking tussen alle besturen primair onderwijs 's-Hertogenbosch en de Gemeente
 • Raad van Advies voor Bewegen Samen Regelen, als werkveld deskundige
 • Aansturen en coachen van vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen
 • Werkgroep Brabants Basisonderwijs in Beweging
 • Klankbordgroep Fontys Sport Hogeschool


Expertise

 • Samen-werken met diverse partijen
 • Partijen verbinden - Onderwijs/BSO/Gemeente/Provincie/Sport
 • Presentatie 
 • Maatwerk voor uw situatie
 • Bewegingsonderwijs: optimaliseren, curriculum, methode, werkplannen, coaching en begeleiding
 • Inhoudelijk - spelenderwijs naar een actief en gezond leven
 • Landelijke of gemeentelijke regelingen en subsidies

Neem contact met ons op