Kool Move Advies
Maatwerk in Sport, Bewegen & Onderwijs

Vroeger en nu.

Ik ben opgegroeid in een tijd dat buitenspelen gewoon en veilig was. Waar ik vroeger voetbalde of stoeprandje speelde, staan nu auto's aan beide zijden van de weg en werden bomen nog niet zo hoog getrimd dat je er niet meer in kon klimmen. Ik had in het basisonderwijs een vakleerkracht voor gymnastiek. Kortom, ik heb alle kansen gehad en die gun ik alle kinderen in de gymzaal en daarbuiten!                                                                                                                                                                                                                             

Peter Kool       

Kwaliteit in bewegingsonderwijs

Zo'n 12 jaar geleden heb ik de kans gekregen om bij de gemeente 's-Hertogenbosch het bewegingsonderwijs kwalitatief te verbeteren. Het stimuleren van vakleerkrachten in het Primair Onderwijs hoorde bij mijn taken. Inmiddels is het PO in 's-Hertogenbosch de laatste 12 jaar uitgegroeid van 10 naar 32 scholen (2016) met een vakleerkracht! 

De invoering van één methode (Bewegen Samen Regelen), was een uitdaging. In de praktijk is het heel handig, zeker waar scholen een zaal delen, om eenheid in de methode te hebben. Het maatwerk en het up-to-date houden van zo'n methode verzorg ik samen met een team van vakleerkrachten. Uitbreiding met een  module voor groepen 1+2 is inmiddels ook beschikbaar voor alle scholen, zowel in een map als via het web.


Kool Move Advies

Met Kool Move Advies wil ik mijn ervaring inzetten om andere partijen in onderwijs- en gemeenteland te helpen met het optimaliseren van bewegen voor kinderen. Dat wil zeggen veel en veelzijdig bewegen om zo optimale kansen te bieden voor de beweegcultuur rondom hen.


Expertise

Partijen verbinden - Onderwijs/BSO/Gemeente/Provincie/Sport 

Samen-werken met diverse partijen

Presentatie  

Maatwerk voor uw situatie

Samen sta je sterker en kan je meer bereiken

Inhoudelijk - spelenderwijs naar een actief en gezond leven

Bewegingsonderwijs: optimaliseren, curriculum, methode, werkplannen,            coaching, begeleiding

Landelijke of gemeentelijke regelingen en subsidies


Antwoorden op u vragen zoals:

Hoe krijg en houd je kwaliteit in Sport en Bewegen op school, BSO en Kinderopvang?

Is vakleerkracht primair onderwijs - haalbaar - betaalbaar?

Wat is een combinatiefunctionaris en/of buurtsportcoach?

Hoe kan ik voor mijn school het bewegingsonderwijs optimaliseren?

Hoe kan ik een vakleerkracht/combinatiefunctionaris/buurtsportcoach (laten) begeleiden?


Werkveld en ervaring 

Werkzaam bij gemeente 's-Hertogenbosch als teamleider 'S-PORT KIDS (0-12jr)

  • goede samenwerking opgebouwd tussen Besturen primair onderwijs en gemeente

Aansturen en coachen van combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten

Werkgroep Brabants Basisonderwijs in Beweging

Raad van Advies voor Bewegen Samen Regelen, als werkveld deskundige

Klankbordgroep Fontys Sport Hogeschool


Nieuwste project:

De fijne samenwerking met Fontys Sporthogeschool heeft geresulteerd in een leuke opdracht voor Kool Move Advies. Ik zoek voor FSH een aantal gemotiveerde schoolbesturen, gemeenten of sportbedrijven, die zich willen inzetten om samen te werken en zo vakleerkrachten nieuwe stijl op te leiden. Voorwaarde is wel dat een vakleerkracht de stagiaires kan begeleiden.

Meer weten? Reageer per email of gebruik het contactformulier.